• Stacks Image 11135
    Innregulering - Stavanger Konserthus
  • Stacks Image 11138
    Innregulering - Stavanger Konserthus

Service og vedlikehold

Vi har bred erfaring innen ventilasjon, inneklima, service og vedlikehold for næringsmarkedet.
Dette utføres av høyt kompetente medarbeidere som har faget og kundens interesser i fokus.

Innregulering

Kort forklart er innregulering å justere anlegget slik at luften fordeler seg slik vi ønsker. Vi har alt av måleutstyr som skal til for å gjøre en god innreguleringsjobb både på landbaserte anlegg og skip/offshore.

Ny innregulering kan være nødvendig ved endringer i ventilasjonsanlegget eller rommets bruksmønster. Dette er det dessverre ikke mange huseiere som tenker på når de bygger et ekstra kontor, endrer bruk av lokale og så videre. Et godt klima legger til rette for både sunnhet, trivsel og høyere produktivitet.

Service & vedlikehold

Forskning viser at det fysiske innemiljøet har like stor innvirkning på produktiviteten som det sosiale miljøet på arbeidsplassen.

Inneluften er med på å styre hvordan vi har det. Derfor er riktige løsninger for ventilasjon, varme og kjøling avgjørende for å skape en god arbeidsplass.
En serviceavtale med Aase Klima gir deg flere fordeler:
• Unødvendige driftsstopp forebygges, der eventuelle feil og mangler fanges opp før det får alvorlige konsekvenser.
• Bedre inneklima.
• Økt effektivitet og bedre trivsel.
• Dokumentasjon som oppfyller myndighetenes krav.