• Stacks Image 11086

Ventilasjon i næringsbygg

Vi har løsninger for alle typer bygg, alt fra kontor og resturant til næringsbygg og industrianlegg. Vårt fokus innen ventilasjon og inneklima gjør oss i stand til å levere høy kvalitet og topp service til næringsmarkedet.

bolig_new
Ventilasjon i næringsbygg
Ingen oppdrag er for store eller for små, vi kan levere og montere ventilasjon, kjøleanlegg og varmeanlegg til nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi kan tilby gode løsninger for alle typer bygg og virksomheter som kontor og resturant til næringsbygg og industrianlegg.
bolig_new
Løsninger og enkeltleveranser
Vi i Aase kan tilby gode løsninger for ventilasjon og styring av inneklima i bygg. Vi ønsker å jobbe for at inneklima og innemiljø skal være optimalt, da dette styrer de ansattes produktivitet og trivsel i stor grad. Vi har også god kompetanse innen BIM modellering, slik at vi i størst mulig grad kan samarbeide med andre parter i byggeprosessen.

Prosjektering
Å planlegge i 3D og BIM fra en tidlig fase i prosjekteringen gjør at vi har oversikt og kontroll over flere momenter på et tidligere tidspunkt. Slik kan vi planlegge og legge til rette før arbeidet starter, dermed kan vi gjennomføre jobben raskere, med lavere utgifter og minimalt med komplikasjoner.